เหมาะสําหรับงานเจาะคอนกรีตทุกประเภท สามารถเจาะได้ ตั้งแต่ 12mm - 14" และความลึกได้ถึง 3 เมตร (ระยะขึ้นอยู่กับขนาดกระบอกด้วย) นําไปใช้ได้ทุกงาน เช่น

• งานเปิดช่องผนัง หรือพื้นอาคาร
• งานระบบไฟฟ้า,ประปา,แอร์ ร้อยท่อขนาดใหญ่
• งานโครงสร้าง เจาะฝังพุกเคมี
• งานกําจัดปลวก เจาะฝั ง Station
• งานเจาะทดสอบคอนกรีต
• งานเจาะสําหรับตัดแต่ง และทําลายคอนกรีต ,เจาะรูเพื่อเสียบหัวเบ่งคอนกรีต
• งานสํารวจธรณีวิทยา เจาะเก็บตัวอย่างแร่ หิน
ฯลฯ

 

 

เจาะด้วยระบบเปียก

ในการเจาะด้วยเครื่อง Coring จําเป็นต้องมีนํ้าเข้าไปเลี้ยงกระบอกเจาะ ตลอดเวลา โดยใช้ปั๊มนํ้า สูบนํ้าเข้าที่วาล์วก๊อกทองเหลือง (หรือใช้กาลักนํ้า จากถังนํ้าใบเล็กก็ได้) ที่อยู่บริเวณส่วนเหนือเกลียวของเครื่อง

ทําไมต้องใช้นํ้าขณะเจาะตลอดเวลา ?

สาเหตุที่เครื่อง Coring ต้องใช้นํ้าตลอดเวลาเนื่องจาก

1. หล่อเย็นฟันกระบอกเจาะ เพื่อไม่ให้ฟันเสียหาย
2. คายเศษปูน และเศษเหล็กขึ้นมาจาก

กำลังเครื่องถึง 3500w

ตัวเดียว ใช้ครอบคลุมทุกงาน

จะงานเล็กงานใหญ่ ลงมือได้เลย

ด้วยกําลังเครื่อง 3500W สามารถเจาะรูคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้หนาถึง 6mโดยขนาดรูที่เจาะได้ตั้งแต่ 1.4cm - 14" บน พื้น และผนัง ทุกผิววัสดุ แข็ง เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก, พื้น Postension พื้นถนน, ผนังสําเร็จ, หินธรรมชาติ ฯลฯ ด้วยความแรงเครื่องถึง 3500W คุณก็วางใจได้เลย ว่าจะมีความเร็ว เป็นเพื่อนอยู่เสมอ
เหมาะสําหรับงาน

• งานระบบ,,งานเดินท่ออาคาร เช่น เดินท่อ ไฟฟ้า หรือประปา ผ่านพื้น-ผนังอาคาร
• เจาะรูสําหรับฝังสตัท หรือพุกเคมี
• เจาะเปิดช่องพื้น-ผนังคอนกรีต
• งาน Renovate ตามอาคาร สะดวกไม่ต้องใช้แย็ค ให้มีเสียงดังรบกวน
• งานเจาะสํารวจหิน ธรณีวิทยา ทดสอบคอนกรีต

ใช้งานกับน้ำอย่างปลอดภัย
ด้วยอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (RCD)

เครื่องคอริ่งนั้น จําเป็นต้องใช้นํ้าในขณะใช้งานอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้คุณมีโอกาสโดนไฟดูด ดังนั้นเครื่อง Coring ที่มีมาตรฐานควรจะมี ตัวป้อง กันไฟดูด ( Residual Current Device) ซึ่งเครื่องคอริ่ง Dongcheng นั้น มีมาให้ทุกรุ่น เพื่อความปลอดภัยของคุณ และ ผู้ใช้งาน

โดยเมื่อมีไฟฟ้ารั่ว ตัว RCD จะตัด ไฟฟ้าเข้าเครื่อง ทําให้เครื่องหยุด การทํางาน โดยทันที และตัดไฟฟ้า เข้าเครื่องด้วย เช่นกัน

เหมาะสําหรับงานเจาะคอนกรีตทุกประเภท สามารถ เจาะได้ตั้งแต่ 12mm - 14" และความลึกได้ถึง 6 เมตร (ระยะขึ้นอยู่กับขนาดกระบอกด้วย) นําไปใช้ได้ทุกงาน เช่น

• งานเปิดช่องผนัง หรือพื้นอาคาร
• งานระบบไฟฟ้า,ประปา,แอร์ ร้อยท่อขนาดใหญ่
• งานโครงสร้าง เจาะฝังพุกเคมี
• งานกําจัดปลวก เจาะฝั ง Station
• งานเจาะทดสอบคอนกรีต
• งานเจาะสําหรับตัดแต่ง และทําลายคอนกรีต ,เจาะรูเพื่อเสียบหัวเบ่งคอนกรีต
• งานสํารวจธรณีวิทยา เจาะเก็บตัวอย่างแร่ หิน
 ฯลฯ

เพิ่มเพื่อน