เหมาะสําหรับงานคอริ่ง เจาะคอนกรีตที่ ขนาดรูไม่เกิน 3" และความลึกไม่เกิน 15cm ด้วยขนาด ที่เล็ก นํ้าหนักเบา ราคาต่ำ สามารถเจาะในที่แคบได้ และพกพาสะดวก ส่วนใหญ่นิยมใช้ในงาน เช่น

• งานระบบไฟฟ้า,ประปา,แอร์
• งานโครงสร้าง เจาะฝังพุกเคมี
• เจาะถนนเก็บ Sample
• งานกําจัดปลวก เจาะฝั ง Station
• งานเจาะทดสอบคอนกรีต
• งานสํารวจธรณีวิทยา เจาะเก็บตัวอย่างแร่ หิน ฯลฯ

Coring DongCheng 1350W
พลังแห่งความเบาที่ไม่เบา

ด้วยน้ำหนักเพียง 13 kg (ไม่รวมกระบอกเจาะ) แต่มาพร้อมด้วยคุณสมบัติในการเจาะ เหมือนเครื่องรุ่นใหญ่ๆทุกประการ และด้วยเครื่องที่เล็กและเบานี่ จึงทําให้คุณทําอะไรได้มากมายกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการพกพา การติดตั้ง ใช้ในพื่นที่แคบจํากัด สามารถที่จะทําได้ง่าย และสะดวก

เล็ก เบา แต่ทรงพลังเอาเรื่อง

ด้วยขนาดที่เล็กกว่า เครื่อง Coring Dongcheng 3500W มาก แต่ยังคงประสิทธิภาพการเจาะได้ครบถ้วน ทําให้งานที่มีข้อจํากัดเรื่องพื้นที่หมดห่วงไปเลย

เจาะด้วยระบบเปียก

ในการเจาะด้วยเครื่อง Coring จําเป็นต้องมีนํ้าเข้าไปเลี้ยงกระบอกเจาะ ตลอดเวลา โดยใช้ปั๊มนํ้า สูบนํ้าเข้าที่วาล์วก๊อกทองเหลือง (หรือใช้กาลักนํ้า จากถังนํ้าใบเล็กก็ได้) ที่อยู่บริเวณส่วนเหนือเกลียวของเครื่อง

ทําไมต้องใช้นํ้าขณะเจาะตลอดเวลา ?

สาเหตุที่เครื่อง Coring ต้องใช้นํ้าตลอดเวลาเนื่องจาก

1. หล่อเย็นฟันกระบอกเจาะ เพื่อไม่ให้ฟันเสียหาย
2. คายเศษปูน และเศษเหล็กขึ้นมาจาก

ใช้งานกับน้ำอย่างปลอดภัย
ด้วยอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด (RCD)

เครื่องคอริ่งนั้น จําเป็นต้องใช้นํ้าในขณะใช้งานอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้คุณมีโอกาสโดนไฟดูด ดังนั้นเครื่อง Coring ที่มีมาตรฐานควรจะมี ตัวป้อง กันไฟดูด ( Residual Current Device) ซึ่งเครื่องคอริ่ง Dongcheng นั้น มีมาให้ทุกรุ่น เพื่อความปลอดภัยของคุณ และ ผู้ใช้งาน

โดยเมื่อมีไฟฟ้ารั่ว ตัว RCD จะตัด ไฟฟ้าเข้าเครื่อง ทําให้เครื่องหยุด การทํางาน โดยทันที และตัดไฟฟ้า เข้าเครื่องด้วย เช่นกัน